Algemene voorwaarden

Artikel 1:
Vluchtgegevens.
Vergelijk uw vluchtgegeven met de gegevens die vermeld staan op uw bevestiging van Vliegtax Brabant. Indien deze gegevens niet met elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of aankomsttijdstip contact op met 0499 471471

Artikel 2:
Bijhouden vluchtgegevens.
Vliegtax Brabant controleert de door u aangegeven vluchtgegevens en de schematijden in principe niet. De digitale verbindingen tussen ons en de diverse luchthavens worden steeds beter. Wij kunnen vertragingen en onjuiste vluchtnummers steeds beter signaleren. Ervaring heeft ons echter geleerd dat met de huidige systemen gegevens niet altijd actueel zijn. En dat u als passagier als eerste op de hoogte bent van wijzigingen. Wij vragen u dan ook om wijzigingen zo snel mogelijk bij ons door te geven. Dan kunnen wij op basis daarvan onze planning gaan aanpassen. Indien mogelijk en zonder dat dit extra kosten voor ons meebrengt of ten nadele is van andere passagiers zullen wij onze planning graag ten voordele van u bijstellen.

Artikel 3:
Ritcombinaties.
Vliegtax Brabant heeft het recht om de ritten van meerdere passagiers te combineren. Hierdoor kunt u maximaal anderhalf uur voor de inchecktijd op de luchthaven worden afgezet. Ook wanneer u wordt opgehaald op de luchthaven kan de wachttijd
maximaal anderhalf uur vanaf originele landingstijd bedragen, maar ons streven is maximaal een uur.

Artikel 4:
Ophaaltijd heenreis.
De marge rondom het doorgegeven ophaaltijdstip is 15 minuten (ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen met Vliegtax Brabant, van ma t/m vrij tussen 08.00 – 17.00 uur 0499 471471 buiten deze tijden met Werotax, info@werotax.nl.
U wordt bij gecombineerd vervoer nooit eerder op de luchthaven van uw keuze afgezet dan maximaal anderhalf uur voor de door u opgegeven inchecktijd.

Artikel 5:
Bagage.
Vliegtax Brabant kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door het zoekraken van, of schade aan uw bagage en/of douane problemen niet tijdig melden het Meeting Point, is het punt “Niet aanwezig zijn” van toepassing.

Artikel 6:
Extra bagage.
Het vervoer van uw standaardbagage is uiteraard in de ritprijs inbegrepen. Standaardbagage is 1 koffer en 1 stuks handbagage per persoon. Voor een kinderwagen, buggy en een (vouw)fiets geldt geen meerprijs, mits dit vooraf is aangegeven en vermeld
is op de bevestiging. Huisdieren mogen geen overlast verzorgen voor de medepassagiers en moeten daarom in een daarvoor geschikte reismand vervoerd worden. Een opklapbare rolstoel, blindengeleide hond, golftas, rollator, duikuitrusting en ski’s wordt, mits niet meer
dan 1 (set) per persoon, niet beschouwd als extra bagage. Dit dient aangegeven te zijn op de bevestiging. Is dit niet gemeld en er ontstaan daardoor plaatsgebrek in de wagen dan is Vliegtax Brabant niet gehouden aan een vervoersplicht voor
deze artikelen en is dan ook gerechtigd om ze niet mee te nemen.

Artikel 7:
Kinderzitjes.
Door Vliegtax Brabant worden, zogenaamde Maxi Cosi’s (voor baby’s) niet geleverd. U dient hier zelf zorg voor te dragen. Bij een retourreis boeking bij Vliegtax Brabant kunnen wij uw eigen kinderzitje of Maxi Cosi bewaren op onze centrale opslaan tijdens
uw afwezigheid. Vliegtax Brabant biedt, tegen een vergoeding van € 5 .00 per stuk, de mogelijkheid om een kinderzitje of stoelverhoger te leveren tijdens het vervoer van kinderen.
Vliegtax Brabant is niet aansprakelijk voor het zoek raken van en/of schade aan de door u in opslag gegeven eigendommen.

Artikel 8:
Vertragingen onderweg.
Vliegtax Brabant kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen dien om dit te voorkomen.

Artikel 9:
Terugreis vanaf Schiphol.
U wordt verzocht zich na aankomst zo spoedig mogelijk richting Meeting Point te begeven. Doet u dit niet dan kan het zijn dat er naast de chauffeur ook nog andere klanten nodeloos op u zitten te wachten. Iets wat wij graag willen voorkomen en waar we uw medewerking bij nodig hebben.
Indien uw vlucht veel vervroegd is, is het niet altijd mogelijk om daar op te anticiperen. In dat geval zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te vervoeren doch uiterlijk anderhalf uur na de geplande aankomsttijd. Wij attenderen u erop dat wij de verwachte landingstijden
niet automatisch via teletekst/ internet bijhouden tenzij u tijdig aan ons een vertraging meldt.

Artikel 10:
Terugreis vanaf andere luchthavens.
Op alle ander luchthavens dan Schiphol verwachten wij u bij de aankomsthal. Wij attenderen u erop dat wij de verwachte landingstijden niet automatisch via teletekst/ internet bijhouden tenzij u tijdig aan ons een vertraging meldt.

Artikel 11:
Vertragingen.
Is uw vliegtuig minder dan anderhalf uur vertraagd, dan blijft de wagen op u wachten, mits daardoor de maximale wachttijd van de andere passagiers niet wordt overschreden. Hiervoor wordt een wachttarief van € 8.25 per 15 minuten aan u doorberekend. De wachttijd dient contant aan de chauffeur betaald te worden, nadat de betaling heeft plaatsgevonden kan de chauffeur u naar de plaats van bestemming vervoeren. Mocht het voertuig onverhoopt zijn vertrokken, dan behoudt u uiteraard het recht op vervoer met de eerstvolgende gelegenheid.
Is uw vliegtuig méér dan anderhalf uur vertraagd, dan dient u dit uiterlijk 4 uur voor de geplande aankomsttijd volgens uw Vliegtax Brabant bevestiging door te geven. In dat geval behoudt u ook het recht om binnen anderhalf uur na landingstijd vanaf de luchthaven te vertrekken. Indien u de gewijzigde aankomsttijd niet tijdig aan ons heeft door kunnen geven, meld u zich dan ook zo spoedig mogelijk bij het Meeting Point en bij andere luchthavens bij de aankomsthal en dient u direct contact op te nemen met Vliegtax Brabant. Is uw vliegtuig méér dan anderhalf uur vertraagd, dan verwijzen wij u naar het punt “niet aanwezig zijn”. Indien u door overboeking uw aansluiting mist en met een gewijzigd vluchtnummer en/of een ander tijdstip wordt verwacht dan op uw Vliegtax Brabant bevestiging staat vermeld, is dit een vluchtwijziging en geen vertraging. Wij zullen uiteraard trachten u zo spoedig mogelijk te vervoeren. Uw maximale wachttijd van anderhalf uur is echter niet meer gegarandeerd.

Artikel 12:
Niet aanwezig zijn.
Indien u zich, om welke reden dan ook, niet tijdig meldt bij het Meeting Point (Schiphol) of aankomsthal (andere luchthavens) vervalt daarmee het recht op de door u geboekte rit. U kunt dan echter wel bij de eerst mogelijke gelegenheid mee terug mits dit binnen 30 uur is vanaf de datum en tijdstip die vermeld staan op uw Vliegtax Brabant bevestiging. Bij een boeking in individueel vervoer kan dit echter ook gecombineerd vervoer worden. Dit kan alleen als het betreffende voertuig niet volledig is afgehuurd en er op dat moment voldoende zitplaatsen beschikbaar zijn. Deze regeling geeft u geen enkele garantie tot direct vervoer. Indien u daar echter geen gebruik van wenst te maken is er geen restitutie van de ritprijs.

Artikel 13:
Betaling
Er zijn verschillende betaalmogelijkheden, deze kunt u vinden op onze site www.vliegtaxbrabant.nl. Heeft u alleen een retourrit geboekt en u heeft deze nog niet online betaald, dient deze al bij de luchthaven contant aan de chauffeur betaald te worden, nadat de
betaling heeft plaatsgevonden kan de chauffeur u naar de plaats van bestemming vervoeren.

Artikel 14:
Annulering.
Bij een annulering tot 48 uur vóór aanvang van uw eerste rit wordt er € 15.00 administratiekosten bij u in rekening gebracht. Bij een annulering binnen 48 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Indien u uw vervoer via een reisbureau heeft geboekt, kunt u tot 24 uur voor inchecktijd of aankomsttijd kosteloos annuleren. De annulering dient in dat geval wel tijdig door het reisbureau telefonisch of per e-mail aan Vliegtax Brabant te worden doorgegeven.

Artikel 15:
Vervoersvoorwaarden.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld, zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage
op 22 juni 2006, aktenummer 50/2006 door Koninklijk Nederlands Vervoer. Op verzoek zenden wij deze voorwaarden toe.